Fuzûlî Divanı Gazeller

Harf Sıralamasına Göre Fuzûlî Divanı Gazeller

Kâmetin hidmetine servin eğilmez başı

  • Gazel No: 275

Kâmetin hidmetine servin eğilmez başı
Ne bilir ehl-i tarîkın revişin ol nâşî

Öğünür dîde ki hayrânım ezelden yüzüne
Oldu ma’lûm bu lâfında ki çoktur yaşı

Eşk-i lâ’lim reh-i aşkında tutuptur eteğim
Korkuluktur nice salıp gidelim yoldaşı

Yetti ol gâyete za’fım ki çeker tasvîrim
Her zaman dâ’ire-i hayrete bin nakkâşı

Muhtesib tanrı için gel bana çok verme azâb
Meyl-i mescid mi eder mey-kedeler evbâşı

Kesti ben şifteden ehl-i selâmet yolunu
Bes ki etrâfıma cem’ oldu melâmet taşı

Ey Fuzûlî ne belâ okları kim gelse bana
Sebeb ol kaşları yanın gözüdür yâ kaşı

  • Açıklama:

    Henüz bir açıklama girilmemiş.

Bildirim Formu

Lütfen ad ve soyadınızı yazın.
Lütfen e-posta adresinizi girin.
Please write a subject for your message.

0/2000

Lütfen açıklamanızı yazın.