Fuzûlî Divanı Gazeller

Harf Sıralamasına Göre Fuzûlî Divanı Gazeller

Tâb-i hur-şîd meh-i rûyuna vermiş revnak - Fuzûlî Gazeli

Tâb-i hur-şîd meh-i rûyuna vermiş revnak

  • Gazel No: 150
  • Aruz Vezni: Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilûn

Tâb-i hur-şîd meh-i rûyuna vermiş revnak
Tâ ne zibâ hatt için ola bu tezhîb-i varak

Aks-i kaddinle gören dâ’ire-i âyineyi
Der meh-i bedrdir engüşt-i nübüvvetten şak

Sana gül-şende nisâr etmek için her nergis
Götürüptür başa altın dolu bir sîm tabak

Her sanem mushaf-i hüsn-i Hak’a bir âyettir
Mekteb-i aşkta her dil ana bir tıfl-i sebak

Sana âşıklığımızdır bize bürhân-i cünûn
Hüsne akl ehli mukayyed olabilmez mutlak

Resmdir âşıka gelmek kaşı yaylardan ok
Aşk peydâ olalı böyle kurulmuş bu nesak

Şâhdır hüsn bisâtında bu gün ol gül-ruh
Ey Fuzûlî men-i âvâre sürülmüş beydak

Bildirim Formu

Lütfen ad ve soyadınızı yazın.
Lütfen e-posta adresinizi girin.
Please write a subject for your message.

0/2000

Lütfen açıklamanızı yazın.