Fuzûlî Divanı Gazeller

Harf Sıralamasına Göre Fuzûlî Divanı Gazeller

Sen yüzünden âlemi rûşen kılıp saldın nikâb

  • Gazel No: 027
  • Aruz Vezni: Fâ i lâ tün fâ i lâ tün fâ i lâ tün fâ i lün

Sen yüzünden âlemi rûşen kılıp saldın nikâb
Yazıya salsın bu günden böyle nûrun âf-tâb

Sen ne nûr-i pâksin ey mazhar-i sun’i İlâh
Kim alır şem’-i ruhundan âf-tâb ü mâh tâb

Aks-i rûyun suya salmış sâye zülfün toprağa
Anber etmiş toprağın adın suyun ismin gül-âb

Yelde bulmuş bûy-i zülfün suda aks-i ârızın
Kim yeli bağrına basıp suya göz dikmiş habâb

Lâ’l-gûn meydir elinde sâğar-i simin ile
Yâ nigîn-i lâ’ldir reşk-i lebinden oldu âb

Kilk-i kudret levh-i sînemde seni kılmış rakam
Eyleyip mahbûblar mecmû’asından intihâb

Ey Fuzûlî’her amel kılsan hatâdır gayr-i aşk
Bu durur ben bildiğim Vallahu a’lem bi’s-savâb

  • Açıklama: Henüz bir açıklama girilmemiş.

Bildirim Formu

Lütfen ad ve soyadınızı yazın.
Lütfen e-posta adresinizi girin.
Please write a subject for your message.

0/2000

Lütfen açıklamanızı yazın.